Selektovano: Sve

Agencija za borbu protiv korupcije

Vlada i Ministarstva – Državne Institucije

  [ 0.00 ] – neocenjen Glasača 0   Komentara 0

Agencija za energetiku Republike Srbije

Vlada i Ministarstva – Državne Institucije

  [ 0.00 ] – neocenjen Glasača 0   Komentara 0

Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore

Vlada i Ministarstva – Državne Institucije

  [ 0.00 ] – neocenjen Glasača 0   Komentara 0

Agencija za osiguranje depozita

Vlada i Ministarstva – Državne Institucije

  [ 1.00 ] – užasan Glasača 1   Komentara 0

Agencija za privatizaciju

Vlada i Ministarstva – Državne Institucije

  [ 1.60 ] – veoma loš Glasača 1   Komentara 1

Akcijski fond RS

Vlada i Ministarstva – Državne Institucije

  [ 0.00 ] – neocenjen Glasača 0   Komentara 0

Ambasada Republike Srbije u Angoli

Vlada i Ministarstva – Ambasade

  [ 3.10 ] – nije loš Glasača 4   Komentara 2

Autonomna pokrajina Vojvodina

Vlada i Ministarstva – Vlada AP Vojvodine

  [ 0.00 ] – neocenjen Glasača 0   Komentara 0

Bezbednosno-informativna agencija Republike Srbije

Vlada i Ministarstva – Državne Institucije

  [ 4.40 ] – odličan Glasača 1   Komentara 1

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d.

Vlada i Ministarstva – Državne Institucije

  [ 0.00 ] – neocenjen Glasača 0   Komentara 0

Direkcija za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne d

Vlada i Ministarstva – Državne Institucije

  [ 0.00 ] – neocenjen Glasača 0   Komentara 0

Direkcija za omladinu i sport

Vlada i Ministarstva – Državne Institucije

  [ 0.00 ] – neocenjen Glasača 0   Komentara 0

Direkcija za planiranje i izgradnju

Vlada i Ministarstva – Državne Institucije

  [ 0.00 ] – neocenjen Glasača 0   Komentara 0

Direkcija za puteve, gradjevinsko zemljište i izgradnju

Vlada i Ministarstva – Državne Institucije

  [ 0.00 ] – neocenjen Glasača 0   Komentara 0

Direkcija za restituciju

Vlada i Ministarstva – Državne Institucije

  [ 0.00 ] – neocenjen Glasača 0   Komentara 0

Direkcija za robne rezerve AP Vojvodine

Vlada i Ministarstva – Vlada AP Vojvodine

  [ 0.00 ] – neocenjen Glasača 0   Komentara 0

Direkcija za urbanizam i izgradnju

Vlada i Ministarstva – Državne Institucije

  [ 0.00 ] – neocenjen Glasača 0   Komentara 0

Direkcija za uređenje i izgradnju

Vlada i Ministarstva – Državne Institucije

  [ 0.00 ] – neocenjen Glasača 0   Komentara 0

Direkcija za železnice

Vlada i Ministarstva – Državne Institucije

  [ 0.00 ] – neocenjen Glasača 0   Komentara 0

Društveni fond za gradsko građevinsko zemljište

Vlada i Ministarstva – Državne Institucije

  [ 0.00 ] – neocenjen Glasača 0   Komentara 0

Takođe možete pogledati:

 Advokati
 Funkcioneri
Podaci na ovom sajtu su prikupljeni iz javnih izvora. Naši podaci sadrže najtačnije informacije koje su bile dostupne u trenutku objavljivanja.